Technologie kontrolního měření

    K moderní výrobě vstřikovacích forem neodmyslitelně patří mobilní a precizní technologie kontroly kvality výrobků. Naši partneři využívají mnohé moderní prostředky pro měření – od digitálních posuvných měřítek až po optické mikroskopy a souřadnicové měřicí stroje.

    Kvalitní protokol s výsledky měření výrobku a rychle/kvalitně zpracovaná měření součástí forem a elektrod jsou zárukou obdržení výrobku s vyžadovanými parametry a v požadované lhůtě.