Technologie mechanického zpracování

    Pro mechanické zpracování odlitků z forem se využívají rozsáhlé strojové kapacity – od univerzálních frézovacích strojů s číselnou indikací až po frézovací obráběcí centra. Účelnost použití konkrétního typu stroje se určuje technologickými požadavky a přímo ovlivňuje cenu forem. 

    Je důležité zmínit, že strojový park našich partnerů je přebytečný, proto nám to umožňuje rychle a pružně reagovat na potřeby trhu.