Elektrody

Elektrody se jakožto nástroje pro EDM (elektroerozivní obrábění) vyrábějí sériově s použitím moderního technologického modulárního vybavení. Elektrody se vyrábějí hlavně z mědi a grafitu, přičemž měděné elektrody se nejčastěji používají ve výrobě menších precizních odlitků, kdežto grafitové elektrody se hojně používají pro erozivní obrábění složitých odlitků větších rozměrů.