EDM - elektroerozivní obrábění

Technologie EDM je hlavním technologickým nástrojem pro precizní finální obrábění tvarovacích částí vstřikovacích forem. Obzvlášť to platí u forem pro dílce malých rozměrů se složitou konstrukcí. Strojové kapacity EDM-parku jsou vždy přebytečné a obrábění precizních měděných elektrod je většinou efektivnější a jednodušší, než frézování (tam, kde to je možné) ocelových tepelně zpracovaných desek.